Instagram nyereményjáték szabályzat

Rúzs & Más / 2019-03-17

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: a @yobogu_official és a @chic.and.charm, @ilovemomblog, @persica.blog.hu, @szabopatriciaofficial, @palasti_marti és @ruzsesmas közös nyereményjátéka
A játék meghatározása: A Yobogu Official, a Rúzs és Más blog valamint a felsorolt 5 Instagram oldal (továbbiakban: Szervezők) nyereményjátékot hirdetnek. Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Rúzs és Más (@ruzsesmas) illetve @chic.and.charm, @ilovemomblog, @persica.blog.hu, @szabopatriciaofficial, @palasti_marti néven megtalálhatók. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

 • Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül 3, véletlenszerűen kiválasztott (commentpicker programmal kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A játék időtartama

A játék 2020. június 12. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2020. június 16-án 24:00-ig tart.

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervezők Instagram oldalával, és „Kedveli” a Szervezők Instagram oldalán található játékra irányuló 2020. június 12-én közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2020. június 16-án 24:00 óráig

 • a nyereményben meghatározott termékeket ábrázoló Instagram képet „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint mind a 6 Szervező hivatalos Instagram oldalát követi.
 1. Nyeremény
  A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: 3 db csomag, melyek tartalma egyenként 1 db Yobogu Collagen Luxe 500 ml-es kollagén ital és  2 db 15 ml-es Golden Shine testápoló krém A nyereményjáték keretében tehát 3 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését a szervező Rúzs és Más blog teljes egészében átvállalja.
 2. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2019. június 16-án 24:00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2020. június 17-én  24:00 óráig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

 1. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2020. június 30-án 24:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

 1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Rúzs és Más blog hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Rúzs és Más blog fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Rúzs és Más blog számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Rúzs és Más blog a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Rúzs és Más blog nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: ruzsesmas@gmail.com.

Kapcsolódó bejegyzések