INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

Rúzs & Más / 2019-07-24

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: a @ruzsesmas és @naturalskinhun MOSSA nyereményjátéka
A játék meghatározása: A Rúzs és Más blog és Naturalskin Hungary (továbbiakban: Szervezők) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Rúzs és Más (@ruzsesmas) illetve @naturalskinhun néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

 • Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők (Rúzs és Más és Naturalskin Hungary) profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (commentpicker programmal kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A játék időtartama

A játék 2020. július 25-én, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2020. július 29-én 24:00-ig tart.

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Rúzs és Más blog (@ruzsesmas)  valamint a Natural Skik (@naturalskinhun) Instagram oldalával, és „Kedveli” a Rúzs és Más Instagram oldalán található játékra irányuló 2020.július 25-én közzétett képét, 2 másik posztot, valamint a nyereményt ábrázoló fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2020. július 29. 24:00 óráig

 • a nyereményben meghatározott termékeket ábrázoló Instagram képet valamint 2 másik posztot „Kedveli”, kommentel a nyereményt ábrázoló poszt alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint a Rúzs és Más (@ruzsesmas) hivatalos Instagram oldalát követi.
 1. Nyeremény
  A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: a képen látható MOSSA V Lift ráctalanító kollagén krém 50 ml, MOSSA V Lift Youth Power Booster 15 ml, 3 db termékminta A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését a szervező Rúzs és Más blog teljes egészében átvállalja.
 2. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2020. július 29-én 24:00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2020. július 30-án  24:00 óráig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetem. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

 1. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2020. augusztus 16-án 24:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Rúzs és Más blog a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

 1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Rúzs és Más blog hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Rúzs és Más blog fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Rúzs és Más blog számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Rúzs és Más blog a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Rúzs és Más blog nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: ruzsesmas@gmail.com.

INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT
5 (100%) 1 vote[s]

Kapcsolódó bejegyzések